Denna webbplats använder cookies. Genom att använda våra tjänster erkänner och godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Regler & villkor

supersnabbt.com

ANVÄNDARVILLKOR Version 4

Senast uppdaterade [12 April 2023]

1.Vilka vi är

2.Dessa Villkor

3.Andra Tillämpliga Villkor

4.Ändringar av dessa villkor

5.Spelarkonto

6.Kontoregler

7.Olämpligt Uppförande

8.Verifiering och Penningtvättskontroller

9.Inaktiva/Vilande Konton

10.Insättningar och Uttag

11.Ansvarsfullt Spelande

12.Säkerhetsregler

13.Skadelöshet

14.Garantivillkor

15.Ansvarsbegränsningar

16.Immateriell Äganderätt

17.Avslutande

18.Välkomstbonus Villkor

19.Allmänna Regler

20.Regler och villkor för Fantasy sports

21.Regler och villkor för Sportsbook

22.Klagomål

1. Vilka är vi

1.1 Domänen Supersnabbt.se är ett varumärke som tillhör och drivs av Prozone Ltd, ett bolag bildat på Malta med företagsnummer C97366 och med registrerad adress Mezzanine Office, The George, Ball Street, Paceville, St Julian’s STJ 3123, Malta. Alla referenser till "Supersnabbt", "vi", "vår" och "oss" är hänvisningar till Prozone Limited.

1.2 Prozone Ltd opererar under en svensk licens för att kunna erbjuda online-kommersiellt spel och vadslagning i enlighet med ett beslut av lotteriinspektionen (nedan kallat SGA) i ärendenummer 21Si1876 [beslut meddelat av Lotteriinspektionen om licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning, ärendenummer dnr 21Si1876], den enda myndighet och tillsynsmyndighet, ansvarig för utfärdande av licenser och administration av spel i Sverige.

1.3 Ytterligare information om SGA finner du här.

1.4 Oavsett spel så har Supersnabbt enskilt ansvar för alla insättningar och uttag, de andra företag som tillhandahåller produkter är enbart mjukvaruleverantörer och har inget ansvar för förvaltningen av tillgångarna på ditt spelkonto.

2. Dessa Villkor

2.1 Dessa användarvillkor tillsammans med Integritetspolicyn styr ditt förhållande till oss när du använder Webbplatsen och/eller någon av funktionerna, spelen, spelbörs och/eller andra tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen. Webbplatsen och alla funktioner, spel, sportbok och andra tjänster som tillhandahålls via Webbplatsen kallas kollektivt i dessa Villkor som Tjänsten. Eventuellt nyttjande av de tjänster som erbjuds, registrering på webbplatsen och alla vad som accepteras av Supersnabbt.se omfattas av dessa villkor. Supersnabbt förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor för att återspegla eventuella kommersiella eller rättsliga förändringar. Förändringar i dessa regler och villkor kommer att meddelas till spelare i förväg via ett popup-fönster vid inloggning och spelaren måste bekräfta att de nya villkoren godkänns innan förändringarna träder i kraft. Alla versioner kommer att visa versionsnummer och startdatum för villkorens giltighet.

2.2 Vänligen se noga över dessa villkor innan du börjar använda någon del av Tjänsten. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens. Genom att komma åt eller använda någon del av Tjänsten anses du ha förstått och accepterat dessa Villkor, vilket utgör ett bindande avtal mellan dig och oss.

3. Andra Tillämpliga Villkor

3.1 Dessa Villkor hänvisar till och innehåller de följande övriga villkoren, som också gäller för din användning av Tjänsten:

3.1.1 Vår integritetspolicy som anger villkoren för behandlingen av personuppgifter vi samlar in från dig eller som du ger oss.

3.1.2 Våra Soft Construct (Malta) Ltd regler och villkor

4. Ändringar av dessa villkor

4.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst för att återspegla kommersiella eller rättsliga förändringar. Eventuella ändringar kommer att meddelas dig i förväg eller vid nästa inloggning till Tjänsten och du måste bekräfta ditt godkännande innan du får spela.

4.2 Dessa villkor uppdaterades senast 17 Maj 2023

5. Spelarkonto

5.1 För att kunna delta i ett spel eller att placera en insats eller utföra någon annan sorts speltransaktion på Webbplatsen måste du registrera dig hos oss och öppna ett spelarkonto (ett Konto).

5.2 För att kunna registrera och öppna ett konto måste du använda BankID som en del av registreringsprocessen samt för att använda och logga in på sajten. Det är ditt enskilda och exklusiva ansvar att säkerställa att dina bankuppgifter och inloggningsdetaljer hålls säkert och du får inte avslöja dina inloggningsdetaljer för någon. Du kan närsomhelst bli tillfrågad att tillhanda oss med korrekta, aktuella och fullständiga personuppgifter, som kan innehålla ditt namn födelsedatum, kontaktuppgifter (inklusive adress, telefonnummer och e-postadress) och annan identifikation som vi kan be om till exempel kopior av elräkningar och/eller fotoidentifikation (tillsammans Registreringsuppgifter). Du godkänner att du uppdaterar Registreringsuppgifterna för att hålla dem korrekta, aktuella och fullständiga. Du bör omedelbart underrätta oss om eventuella ändringar i dina Registreringsuppgifter via den e-postadress du använder för att registrera ditt Konto. Om du lämnar information som är oriktig, inte aktuell eller ofullständig eller om vi har rimliga skäl att misstänka att sådan information är felaktig, inte aktuell eller ofullständig, kan vi enligt vårt eget gottfinnande neka dig tillgång till områden i Tjänsten som kräver registrering, eller stänga av eller avsluta ditt konto, i väntan på ytterligare utredning.

5.3 Alla sökande som vill registrera ett Konto hos oss måste vara över 18 år och ha rätt att registrera sig hos Supersnabbt och öppna ett Konto. Vi förbehåller oss rätten att begära åldersbevis och identifikation från spelare och att avbryta deras Konto såvida inte och till dess att tillfredsställande dokumentation tillhandahålls.

5.4 Supersnabbt kommer inte att registrera ett konto åt någon enskild individ och, om en person redan har registrerats, kommer Supersnabbt att avbryta individens registrering som spelare om det kommer fram att en enskild person har lämnat falsk information när denne registrerat sig som spelare och förbehåller sig rätten att konfiskera eventuella vinster som finns tillgängliga på kontot. En individ som ansöker om ett Supersnabbt-konto bekräftar och accepterar.

5.5 Vid stängning av sitt Supersnabbt-konto på grund av spelberoende eller bedrägeri, får en individ inte öppna ett nytt konto. Supersnabbt är inte ansvarig om individen lyckas med att öppna ett nytt konto eller för direkt eller indirekta följdskador. Supersnabbt förbehåller sig rätten att när som helst stänga ett konto som öppnas i strid mot denna regel.

6. Kontoregler

6.1 Supersnabbt förbehåller sig rätten att, vid eget gottfinnande, att: 6.1.1 Neka till att öppna ett Supersnabbt-konto och/eller stänga ett befintligt Supersnabbt-konto utan förklaring. Redan avtalade förpliktelser kommer att hedras; 6.1.2 Avvisa att acceptera insättningar utan någon förklaring alls; 6.1.3 Stänga av och/eller avbryta en kontoinnehavarens deltagande i kampanjaktiviteter, tävlingar eller andra tjänster, när Supersnabbt anser att det finns legitima farhågor om att ett Supersnabbt-konto är, har eller kan användas för olaglig, bedräglig eller oärlig praxis. 6.1.4 Hålla och hantera medel som tillhör kontoinnehavare i enlighet med allmänt accepterade riktlinjer för kontanthantering avseende sådana medel. Detta kan innefatta en Finansiell Institution och/eller en Betalningslösningsleverantör som har till uppgift att inneha medel i namn och/eller till förmån för Kontoinnehavare; 6.1.5 Förlora och/eller konfiskera medel som är tillgängliga på ett Supersnabbt-konto och/eller vägra att hedra ett krav i händelse av att direkt eller indirekt Supersnabbt-reglerna har brutits och/eller andra obehöriga aktiviteter har inträffat i samband med en händelse och/eller driften av ett Supersnabbt- konto. Detta är föremål för någon av de nämnda händelserna i samband med Supersnabbt-kontot och/eller påståendet i fråga. 6.1.6 Överföra en kontoinnehavares konto och kvarvarande saldo på kontot till en annan licenserad och kompetent juridisk enhet, efter att spelaren meddelats om detta, och därmed gett spelaren skälig tid att avanmäla sitt konto från att överföras. 6.1.7 Att utan förvarning överföra och/eller ge licens till data beträffande Kontoinnehavaren till någon annan juridisk enhet i något land som i slutändan hanteras eller kontrolleras av Supersnabbt Group Limited, med förbehåll att Supersnabbt garanterar att sagd data alltid hanteras i enlighet med gällande lagar, dataskyddshandlingar och / eller liknande: 6.1.8 En person som ansöker om att bli Kontoinnehavare garanterar och representerar att han inte är en person under arton år (18 år). Minderåriga kan inte registrera sig som spelare och kan inte ha ett Supersnabbt-konto. Supersnabbt förbehåller sig rätten att begära bevis på ålder och utför kontroll för att verifiera informationen som lämnas in. Konton kan stängas av tills tillfredsställande bevis för ålder finns.

7. Olämpligt Uppförande

7.1 En Kontoinnehavare garanterar, hela tiden: 7.1.1 Att vara bosatt i Sverige och att enbart använda denna webbplats från Sverige. Vinster från spelare som bor i eller använder sidan från andra länder än Sverige kommer att konfiskeras, och spelarnas konton kommer att stängas. Internetspel kan även vara helt eller delvis begränsat i vissa jurisdiktioner. Supersnabbt.com tar inget ansvar för internetspel från invånare i något annat land än Sverige. 7.1.2 Att inte agera på uppdrag av en annan part; 7.1.3 Att inte klassificeras som spelmissbrukare; 7.1.4 Att inte sätta in pengar som härrör från brottslig och/eller annan otillåten verksamhet; Vid den minsta uppgiften om transaktioner och/eller aktiviteter som indikerar potentiell penningtvätt ska vi rapportera till berörda myndigheter; 7.1.5 Att inte göra insättningar av pengar genom en betalningsmetod som kontoinnehavaren inte har rätt att använda och / eller en betalningsmetod inte i kontohavarens namn och / eller använda en betalningsmetod i en jurisdiktion där spel och spel är förbjudna; 7.1.6 Att inte ägna sig åt någon form av kriminell verksamhet där ett Supersnabbt-konto är direkt eller indirekt inblandat; 7.1.7 Att inte ha begränsad juridisk kapacitet eller av juridiska skäl vara begränsad att öppna ett konto, köpa eller använda tjänster från Supersnabbt och/eller på annat sätt delta i de erbjudna spelen. Det är spelarens ansvar att veta om spelandet är lagligt;

7.2 Supersnabbt garanterar, hela tiden, att: 7.2.1 Hantera medel som tillhör kontohavare på ett säkert och lämpligt sätt och/eller 7.2.2 Absorbera kostnaden för och betala Vinstskatt, beroende på vad som är tillämpligt, på Platsen för Kontraktet. 7.2.3 Hantera uppgifter om en kontoinnehavare i enlighet med gällande lagar, dataskyddshandlingar och/eller liknande.

7.3 En kontoinnehavare kan bara ha ett Supersnabbt-konto åt gången. Om denna regel bryts, förbehåller sig Supersnabbt rätten att blockera och / eller radera de överflödiga Betard-konton som innehas av kontohavaren i strid med denna bestämmelse. Skulle vi ha rimliga misstankar om att någon av våra kunder har öppnat flera konton hos oss, förbehåller vi oss rätten att frysa kundens konto eller stänga kontot omedelbart. Supersnabbt förbehåller sig rätten att under vissa villkor (som beskrivs i dessa T&C) stänga ditt konto. När ditt konto är stängt, kommer Supersnabbt snabbt [skyndsamt], och alltid inom fem (fem) arbetsdagar, betala ut balansen på spelarkontot till dig. Om Supersnabbt stänger ditt konto kommer vi att informera dig om detta och om orsakerna till beslutet.

8. Verifiering och Penningtvättskontroller

8.1 Hemsidan ska inte göra en betalning från kundens konto, till en sådan kund, tills företaget är övertygat om att verifieringsprocessen blivit slutförd.

8.2 Supersnabbt förbehåller sig rätten att begära in dokument för att verifiera ditt konto.

Supersnabbt är skyldig att utföra identitetskontroller vid registrering, och förbehåller sig rätten att begära in dokumentation som vi finner nödvändig för att fullfölja våra skyldigheter som speloperatör enligt gällande lagar och förordningar under loppet av hela kundrelationen. När kontoinnehavaren har kumulativa insättningar och/eller uttag som uppgår till 20 000 SEK eller mer, kan ytterligare dokumentation komma att begäras in för att verifiera ditt konto.

Följande typer av dokumentation kan komma att efterfrågas: identitetskort, pass eller andra myndighetsutfärdade ID-handlingar med fotografi, bankkort, kontoutdrag, dokument som verifierar ditt konto hos en elektronisk plånbok, källa för insättningarnas ursprung, inkomstverifikation samt räkning. Denna process görs för att fastställa och verifiera kontoinnehavarens ålder, identitet, adress och pengarnas ursprung.

När några dokument begärs hänvisar vi spelare till att ladda upp sådan dokumentation via sitt eget Supersnabbt-konto (Mitt Konto - Verifiera). När dokument begärs för kontoverifiering så avbryts pågående uttag. När verifieringen är slutförd kan Kontoinnehavaren begära ett nytt uttag. I fallet av att kontot inte blivit verifierat inom femton (15) dagar efter registreringen kommer kontot frysas för spel och transaktioner. Om en Kontoinnehavare av någon anledning vägrar eller inte kan ge oss något av de begärda dokumenten, förbehåller Supersnabbt sig rätten att, enligt vårt eget gottfinnande, frysa kundens konto eller stänga kontot omedelbart och konfiskera alla tillgängliga medel.

8.3 Vi förbjuder strikt användning av robotar, mekaniska eller elektroniska eller andra anordningar för att automatiskt fatta beslut i något spel, om en sådan användning eller försök sker genom en av våra kunder eller som en gäst eller av någon tredje part. Människor som är anställda i konkurrensutsatt verksamhet (registrerade spelföretag) har inte rätt att satsa på Supersnabbt odds. Om detta upptäcks, kommer alla spel att ogiltigförklaras i efterdyningarna, eftersom resultatet av dessa gick i spelarens fördel. Den eliminerade insatsen kommer inte att returneras till spelaren. Eventuella bonusar kommer att gå förlorade.

8.4 Om insättningar som utförs inte används för spel eller satsning och i Supersnabbts diskretion föreligger misstankar om missbruk (till exempel om en lämplig nivå av spel inte har uppstått) ska kunden anses missbruka valutakursförändringar och Supersnabbt förbehåller sig rätten att helt eller delvis avbryta respektive insättning(ar) och att dra tillbaka eventuella kostnader som kan ha resulterat i samband härmed. Supersnabbt förbehåller sig också rätten att stänga kontot på obestämd tid. Supersnabbt kommer att informera dig skriftligen om detta och om anledningen till beslutet.

8.5 Kunderna ska alltid vara ansvariga för att upprätthålla och skydda sekretessen hos sina konton. Kunder bör inte tillåta tredje part tillträde till eller användning av deras konto. Eventuella förluster på grund av detta ska inte återbetalas av oss och vi ska inte vara ansvariga på något sätt alls. I detta avseende riktar vi er uppmärksamhet till vår Integritetspolicy som du bör läsa noga tillsammans med dessa användarvillkor. Om vinster ska härröra från tredje parts åtkomst kommer de att konfiskeras och kontot stängs permanent.

8.6 Kunden ska inte tillåta någon tredje part att använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden tar det fulla ansvaret för konsekvenserna av att tillåta sådan verksamhet och, utan att avvika från allmänheten av någon annan ersättning som häri innehaver, ersätter och håller Supersnabbt skuldfria för eventuella skador som härrör från samma.

8.7 Om spelaren inte gör några transaktioner på vadslagningskontot under en efterföljande period på trettio (30) kalendermånader, försöker Supersnabbt.com att meddela spelaren via e-post till den registrerade e-postadressen och meddelar om eventuella återstående medel som finns i kontot. Supersnabbt.com ska skicka saldot i kontot till spelaren eller till myndigheten om spelaren inte kan kontaktas på ett tillfredsställande sätt.

9. Inaktiva/vilande konton

9.1 Ett spelarkonto kommer att klassificeras som "inaktivt", och spelare kommer att kontaktas om ingen aktivitet inträffar efter sex (6) månader i följd (inloggning / utloggning). Efter tolv (12) månader utan aktivitet (6 månader inaktiv) kommer kontot att klassas som "vilande", och spelare kommer återigen att kontaktas. Både inaktiva och vilande konto kommer att möta månadsadministrationskostnader på 50 SEK eller 5% av det totala beloppet (vilket än är större).

9.2 Supersnabbt förbehåller sig rätten att stänga det Inaktiva Kontot när Konto-saldot når noll.

9.3 Användaren ska inte vara involverad i någon bedräglig, samverkande, uppgjordhet eller annan olaglig verksamhet i förhållande till Användarens eller tredje parts deltagande i något av Spelen och får inte använda programvaruassisterade metoder eller tekniker eller hårdvaruanordningar till stöd för sitt deltagande i något av Spelen. Supersnabbt förbehåller sig härmed rätten att ogiltigförklara eller stänga kontot eller ogiltiggöra användarens deltagande i ett Spel i händelse av sådant beteende.

9.4 Endast ett konto är tillåtet per identitet, hushåll, adress, IP-adress. Brott kommer att resultera i frysta pengar och stängt konto där Supersnabbt kommer att informera dig skriftligen om detta

9.5 Internetspel kan vara olagligt i den jurisdiktion där du befinner dig. Om så är fallet har du inte behörighet att spela alls eller använda någon betalningsmetod för att slutföra en transaktion. Supersnabbt tar inget ansvar för eventuella brott mot detta villkor.

9.6 En spelare har rätt att stänga sitt konto genom att skicka ett mail från den registrerade e- postadressen till support@Supersnabbt.com eller genom att kontakta Supersnabbt via livechatt med en begäran om att stänga kontot och anledningen till varför.

9.7 För att återhämta medel som hålls i ett vilande eller inaktivt konto under den svenska lagstiftningen. Stängda, blockerade eller exkluderade konton på hemsidan kommer det att krävas fullständig verifiering av spelarens identifikation, hemadress, betalningsmetoder och en kontroll inklusive SWIFT och IBAN på spelarens bankkonto.

10. Insättningar och Uttag

10.1 Vi är skyldiga enligt vår licens att informera våra spelare om vad som sker med de pengar som vi håller på kontot för dom och i vilken utsträckning sådana pengar skyddas i händelse av insolvens. Pengar som sätts in av dig på ditt konto kommer att hållas på ett bankkonto som hålls skilt från våra företagsfonder. Pengarna på ditt konto är skyddade i händelse av insolvens.

10.2 Som en del av registreringsprocessen kan vi göra en sökning med en auktoriserad tredje part för att verifiera din identitet. Den auktoriserade tredje parten kan genomgå kontroller av din information som lämnats för alla kontrollförfaranden som krävs, mot databaser som de har tillgång till. Om en sökning är genomförd kommer all historik att behållas.

10.3 Som spelare kan du göra insättningar på ditt Supersnabbt-konto med en banköverföring från ditt bankkonto. Minsta insättning är alltid bestämd av Supersnabbt och visas i kassan vid tidpunkten för insättningen.

10.4 En spelare får bara göra insättning till sitt eget Supersnabbt-konto, och endast med ett bankkonto som finns i eget namn. Om en insättning görs från ett konto eller kort som inte tillhör ägaren till spelarkontot förbehåller sig bolaget rätten att konfiskera alla vinster.

10.5 En spelare får inte låta tredje parter göra insättningar eller uttag från sitt spelkonto.

10.6 Det är Kontoinnehavarens enskilda ansvar att säkerställa att han uppfyller bestämmelsen 9.4.

10.7 Om Supersnabbt inte mottar medel som satts in inom en vecka från det faktiska insättningskontot förbehåller sig Supersnabbt rätten att eliminera beloppet. I sådana fall förbehåller Supersnabbt sig också rätten att begära en betalning av det negativa beloppet på spelkontot. För att skydda sin position förbehåller sig Supersnabbt även rätten att vidta åtgärder som anses nödvändiga om spelaren misslyckas med att samarbeta med sådan begäran.

10.8 Alla vinster krediteras kundens Supersnabbt-konto. Återbetalningar från Supersnabbt-kontot ska alltid göras till samma konto från vilket pengarna härstammar. Återbetalningar görs endast på bankkonto som finns i kundens eget namn.

10.9 För att undvika onödiga förseningar vid begäran av uttag, är vi beroende av att kunden ger oss fullständig och korrekt information.

10.10 Supersnabbt förbehåller sig rätten att tillämpa minsta utbetalningsbelopp för olika utbetalningsmetoder som anmälts till kunder då och då i avsnittet Utbetalningsinformation på Supersnabbts webbplats.

10.11 Om en kund begär att ett belopp som är mindre än det minsta uttagssumman betalas ut, kan vi debitera kunden en diskretionsavgift för samma beroende på utbetalningsmetoden.

10.12 Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet gratis utbetalningar per kund inom en viss tidsperiod som bestäms av oss. Vi förbehåller oss också rätten att ta ut en högre avgift för utbetalningar till bankkonton som innehas hos banker som ligger utanför EU-länderna.

10.13 Vi tillåter inte spel på kredit. Om ett resultat är felaktigt registrerat och kundens konto krediteras felaktigt, förbehåller vi oss rätten att debitera kundkontot i enlighet därmed. Om kontot har ett negativt saldo efter korrigerat resultat (det vill säga kunden har gjort satsningar med dessa pengar) är kunden skyldig att återbetala det felaktigt mottagna beloppet.

10.14 Kunder som agerar på uppdrag av tredje part eller som syftar till en professionell satsning med det enda syftet att handla med affiliatekommission kan vägras sina uttag delvis eller helt, särskilt om deras satsningsmönster har som målsättning att skada Supersnabbt ekonomiskt.

10.15 Om du vinner 500 000 kr eller mer och bestämmer dig för att ta ut en stor del av vinsten (över 50%) har vi rätt att dela utbetalningen i tio avbetalningar, utbetalt med 10 procent varje månad i 10 månader tills hela beloppet är utbetalt. Du får inget ränta på utestående belopp.

10.16 Innan ett uttag av riktiga pengar kan begäras måste alla insättningar ha satsats minst 1 gång.

10.17 Användningen av VPN/Proxy för att dölja din identitet och plats när du loggar in på vår webbplats är strängt förbjudet. Supersnabbt förbehåller sig rätten att avbryta alla bonusar och konfiskera alla vinster som spelaren har vunnit under användning av VPN/Proxy-tjänster.

10.18 Det är förbjudet för spelare att sälja, överföra och/eller skaffa konton till/från andra spelare.

10.19 Det är förbjudet för spelare att överföra medel mellan spelarkonton.

10.20 Supersnabbt förbehåller sig rätten att applicera behandlingsavgifter för insättningar och uttag för olika utbetalningsmetoder som påpekas till kunder i Insättnings- och Uttagssektionerna i spelarkontot på Supersnabbts webbplats.

10.21 Supersnabbt kommer att kontrollera alla utförda transaktioner för att förhindra penningtvätt.

10.22 Supersnabbt förbehåller sig rätten att säga upp ditt konto, förverka eventuella saldon på ditt konto och/eller debitera de aktuella beloppen, om vi ålägger eventuella avgifter/återbetalningar på alla transaktioner som görs på kontot.

11. Ansvarsfullt Spelande

11.1 Vi är engagerade i att ge det stöd du behöver för att spela ansvarsfullt. Vi erbjuder dig en rad olika alternativ som hjälper dig att hantera ditt spel. Dessa inkluderar: 11.1.1 insättning/inträdesgränser; 11.1.2 timeouts och 11.1.3 självuteslutning.

11.2 Trots att vi kommer att använda våra rimliga ansträngningar för att genomdriva vår policy för ansvarsfullt spelande, tar vi inget ansvar eller skuld om ni fortsätter spela och/eller försöker använda Tjänsten med avsikt att avsiktligt undvika relevanta åtgärder på plats.

11.3 Du måste sätta en gräns på summan som du önskar göra insättningar på under en specifik tidsperiod, av nödvändighet är dessa dagliga, veckovis och månadsvis (Vänligen notera att du inte kan börja spela förrän dessa gränser är aktiverade på hemsidorna.

11.4 Du kan ställa in en insättningsgräns på ditt konto för en dag, 7 dagar eller en månad. En insättningsgräns per transaktion kan också ställas in. Du kan välja att öka din gräns på ditt konto; detta kommer ta minst 72 timmar att träda i kraft. För instruktioner om hur du sätter en insättningsgräns, vänligen besök vår Ansvarsfullt spelande sida, kontakta oss på support@supersnabbt.com eller via live-chatten. En eventuell bekräftad minskning av din gräns träder i kraft med omedelbar verkan.

11.5 Supersnabbt förbehåller sig rätten att kontakta spelaren för ansvarsfullt spelande och penningtvätt. För att säkerställa att gränser specificerade under 11.3 inte kan överskridas, och om du höjer en insättningsgräns högre än SEK 10 000 per månad så kommer vi att kontakta dig för att fullfölja vår omsorgsplikt (enligt kapitel 14, 1 § spelakten (2019:1138)). Ställ in en Maximal sessionstidsgräns och verkligehetskontroller

11.6 Du kan välja att sätta en maximal inloggningstid som du får förbli inloggad på ditt konto. Om du är inloggad och din inloggade tid når en satt gräns så kommer du att loggas ut från hemsidan och alla pågående spel kommer att avbrytas.

11.7 Verklighetskontroller. Supersnabbt erbjuder ett verktyg som hjälper dig överblicka din aktivitet vilket innebär ett meddelande som visas på din skärm i regelbundna intervaller. Meddelandet som visas informerar dig om hur länge som du har varit inloggad, tillsammans med en överblick av dina vinster och förluster. Meddelande kommer och ge dig valet att återuppta eller avsluta spelet som du spelar.

Självexkludering

11.8 Vi har åtgärder på plats som säkerställer att så fort din självexkluderingsbegäran är behandlad så kommer du inte längre att kunna spela på Hemsidan och du kan inte få tillgång till ditt konto igen förrän perioden för din självexkludering är över. För att aktivera självexkludering, vänligen kontakta vår kundsupport genom att skicka ett e-postmeddelande till support@supersnabbt.com, och specificera den önskade perioden för självexkludering eller använd verktygen som finns på hemsidan. Den minsta perioden för självexkludering är 12 månader om du exkluderar dig själv på obestämd tid. Du kan också använda självexkluderingsknappen sin finns tillgänglig på hemsidan för att självexkludera dig omedelbart från respektive hemsida, eller använda alternativet att exkludera dig via det nationella självexkluderingsregistret www.spelpaus.se för att säkerställa att du har självexkluderat från alla andra hemsidor och operatörer reglerade av SGA. Under självexkluderingsperioden kommer inte kontot kunna återöppnas igen under några omständigheter. För att göra ett uttag av kvarvarande saldo under din period av självexkludering, var vänlig att kontakta kundtjänst på support@supersnabbt.com för att begära ett uttag.

11.9 Du kan också använda Panik-knappen som finns tillgänglig på vår hemsida för att omedelbart självexkludera dig under en 24-timmar period.

11.10 Alla gränser och verktyg gällande Ansvarsfullt Spelande kan administreras och aktiveras genom att kontakta vår kundsupport. Alla medlemmar i vår supportpersonal har blivit tränade inom Omsorgsoch är medvetna om riskerna av problemspelande. Om du känner att du är i riskzonen så finns dem där för att assistera dig, och kan förklara vilka åtgärder som du kan ta för att limitera ditt spelande genom att att hänvisa dig till stödorganisationer som kan hjälpa dig.

11.11 Alla spelgränser och själv-exkluderingsförfrågningar gäller över samtliga operatörer och/eller Hemsidor som ägs av Supersnabbt, vänligen notera att om du skulle självexkludera från Hemsidan så kan du inte fortsätta använda dig av dess systersidor i fall av att du också har öppnat konton på dessa hemsidor. Om du medvetet skulle försöka kringgå en sådan exkludering på något vis, inkluderat att registrera ett konto med falska och därmed annorlunda detaljer för att undvika upptäckt, ska inte Supersnabbt hållas ansvarig för ditt fortsatta spelande och ska inte återbetala några förluster och kan också behålla tillgängliga medel som finns på något konto som tillhör dig vid ertappning.

11.12 Om Supersnabbt anser att ditt spelande kommer att orsaka dig ekonomiska eller personliga problem så förbehåller vi oss rätten att stänga ditt konto. Om du känner att du behöver hjälp med att tackla ett beroende, vänligen besök vår sektion på hemsidan gällande Ansvarsfull Spelande. Supersnabbt förbehåller sig därför rätten att när som helst begära information och/eller KYC-dokumentation för att förvissa oss om att du har tillräckliga medel för att spela.

11.13 Du kan närsomhelst läsa vår Policy gällande Ansvarsfullt Spelande här.

12. Säkerhetsregler

12.1 Vid registrering behöver spelaren ange ett kontonummer. Det är spelarens eget ansvar att inte dela denna information. Om spelaren har en anledning till att tro att andra har blivit informerade om denna information ska spelaren omedelbart kontakta Supersnabbt kundsupport och ett nytt lösenord kommer att utfärdas. Supersnabbt har ingen skyldighet att behålla dessa detaljer i form av användarnamn eller lösenord. Om spelaren, glömmer, förlorar eller delar dessa detaljer med en tredje part så kommer inte Supersnabbt att vara ansvarig för det. Ansvaret gäller endast om det skulle vara några tekniska problem på hemsidan i form av felmeddelande.

12.2 Telefonkommunikation mellan spelarna och Supersnabbt registreras för säkerhets- samt utbildningsändamål eller iakttagande av bokförings och finansregler.

12.3 All elektronisk kommunikation mellan spelaren och Supersnabbt hålls registrerad för överensstämmelse med bokförings- och finansregler.

13. Skadelöshet

13.1 Du befriar härmed, försvarar och håller oss skuldfria mot alla förluster, skulder, utgifter, skador, kostnader (inklusive rimliga utomstående advokatarvoden och rättegångskostnader) påståenden eller handlingar av något slag som uppstår eller som följer av din användning av någon aspekt av Tjänsten, din överträdelse av dessa Villkor, ditt kvitto, äganderätt, användning eller missbruk av eventuella priser eller vinster, och av dina handlingar eller utelämnanden som medför reklamrättigheter, ärekränkning eller intrång i privatlivet. Vi förbehåller oss rätten att på egen bekostnad, att ta exklusiva försvaret och kontrollen över ärenden som annars är föremål för gottgörelse av dig och i så fall samtycker du till att samarbeta med oss i försvaret av ett sådant ärende.

13.2 Förutom eventuella andra rättsmedel som finns tillgängliga, om du bryter mot några av Villkoren, har vi rätt att återfå från ditt konto eventuellt positivt saldo i den omfattning av vilket belopp som rimligen hävdats mot dig enligt punkt 13.1 ovan.

14. Garantivillkor

14.1 Du förstår uttryckligen och håller med om att din användning av Tjänsten står på egen risk. Tjänsten tillhandahålls "i befintligt skick" och "tillgänglig", utan garantier av något slag, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse.

14.2 Du bekräftar att vi inte har någon kontroll över och ingen skyldighet att vidta åtgärder angående: vilka spelare får tillgång till eller använder Tjänsten; vilka effekter Tjänsten kan ha på dig; hur du kan tolka eller använda Tjänsten; eller vilka åtgärder du kan vidta som ett resultat av att ha blivit utsatt för Tjänsten.

15. Ansvarsbegränsningar

15.1 Supersnabbt accepterar inte ansvar för förluster, kostnader, utgifter eller skador som påstås ha härlett från webbplatsen eller dess innehåll, i förhållande till din användning av vår webbplats, spel, kampanjer eller kommunikation, om inte dessa förluster, konstnader, utgifter eller skador är ett resultat av grov vårdslöshet från Supersnabbts sida, vilket bevisats bortom allt rimligt tvivel.

15.2 Du kommer in på webbplatsen och använder den på egen risk. Platsen och funktioner är försedda utan garanti.

15.3 Om inte annat anges i villkoren, kommer Supersnabbt inte att vara ansvarig för någon av följande förluster av intäkt, rykte, vinster, affärer, anslutningsfel, bedrägeri, dödsfall/förlust av hälsa eller följdskador eller speciella förluster eller annat eventuellt ansvar

15.4 Supersnabbt ska inte bryta mot dessa Användarvillkor eller ansvara för försening att utföra, eller misslyckas med att utföra sina skyldigheter om sådan försening eller fel beror på händelser, omständigheter eller orsaker som inte är rimliga. Under sådana omständigheter ska tiden för prestation förlängas eller misslyckas med att utföras.

16. Immateriell äganderätt

16.1 Du bekräftar att Tjänsten och allt material som publiceras på Tjänsten inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, logotyper, knappikoner, bilder, varumärken, ljud och ljudklipp, databaser, uppgiftssamlingar, uppgifter och programvara (tillsammans Serviceinnehåll) ägs och kontrolleras av eller licensieras uteslutande till oss. Du får inte kopiera, anpassa, visa, kommunicera till allmänheten eller på annat sätt använda något Tjänsteinnehåll, förutom som är aktiverat och tillåtet av Tjänsten då och då.

16.2 Du får skriva ut en kopia och kan hämta utdrag av alla sidor från den Tjänst du har behörighet att få tillgång till under förutsättning att sådana utskrifter och nedladdningar endast är avsedda för din personliga och icke-kommersiella användning.

17. Avslutande

17.1 Om du vill avsluta (dvs. stänga) ditt konto, vänligen kontakta vårt kundsupportteam på support@Supersnabbt.com eller via Webbplatsens live chattfunktion.

17.2 Vi kan, enligt vårt eget gottfinnande, säga upp ditt konto eller användningen av tjänsten om du bryter mot dessa villkor väsentligt, engagera dig i någon oegentligheter eller om vi tror på vårt absoluta gottfinnande att din användning av tjänsten är olämplig på något annat sätt. din användning av tjänsten är olämplig på något annat sätt.

17.3 Där vi avslutar ditt Konto och avslutar dessa Villkor enligt punkt 17.2 ovan kommer saldot på ditt Konto att återbetalas och anses vara förverkat av dig i den utsträckning av eventuellt krav som vi kan ha mot dig vid tidpunkten för stängningen. För att undvika tvivel kommer vi inte att kreditera några bonusar i ditt Konto, och du kommer inte heller att ha rätt till eventuella vinster, när som helst efter det datum då ditt Konto har stängts (oavsett om det är enligt oss i enlighet med dessa Villkor eller genom dig).

18. Välkomstbonus Villkor

18.1 Välkomstbonus är endast tillgänglig för nya spelare som aldrig tidigare har spelat på sidan eller någon av de systersidor som opererar under Prozone svenska licens 21Si1876 utgiven den 13 September

Endast en välkomstbonus är tillåten per ny spelare, kundkonto, datorhushåll, IP-adress och andra platser med en gemensam dator (kontor, bibliotek, universitet etc.)

18.2 En välkomstbonus som mottagits av en kund från Supersnabbt är personlig och gäller endast för samma kund.

18.3 En välkomstbonus kan vara föremål för sina egna regler och villkor.

18.4 En välkomstbonus kan ha särskilda omsättningskrav av insättning och bonus knutna till sig. Alla omsättningskrav måste vara uppfyllda innan ett uttag kan göras av bonus, insättning och eventuella vinster. Om omsättningskrav är knutna till bonusen är dessa specifiserade i välkomstbonusens särskilda bonusvillkor.

18.5 En spelare som har en aktiv välkomstbonus kan inte göra ett uttag förrän eventuella omsättningskrav och villkor knutna till bonusen har uppfyllts. Alla vinster som härrör från ett bonuserbjudande ska betraktas som bonusvinster och ingen utbetalning av sådana vinster kommer att göras förrän villkoren för bonusen är uppfyllda.

18.6 Kunder som tagit del av en välkomstbonus måste möta och uppfylla alla eventuella villkor och omsättningskrav som är knutna till bonusen inom sextio (60) dagar från dess att välkomstbonusen aktiverades, om inte annat är angett i bonusens särskilda bonusvillkor. Om inte bonusen omsätts och bonusvillkoren uppfylls inom denna tid kommer bonusen att makuleras och bonusen samt eventuella vinster kommer att gå förlorade.

18.7 Om du som kund vill ta bort en välkomstbonus krediterad till dig, var vänlig att ta kontakt med kundservice innan du börjar spela och/eller satsa.

18.8 En välkomstbonus som har marknadsförts via affiliates, email, SMS eller genom andra kanaler, måste omsättas i spel i grupp A, B eller C. Det är inte tillåtet att spela spel i Grupp D medan du har en aktiv välkomstbonus. Omsättning av spel i Grupp D kan leda till konfiskering av bonuspengar och eventuella vinster som gjorts av bonuspengar. Spel räknas mot omsättningskravet på följande sätt: Grupp A: Slots, Video slots, Scratch Cards: 100% Grupp B: Jack Hammer, Jack Hammer 2, Jackpot Jester 50000, Jackpot Jester Wild Nudge, Mystery Joker, Secrets of Atlantis = 50% Grupp C: Live Roulette, Live Blackjack och alla jackpott spel = 10% Grupp D: Alla andra bordsspel, alla video poker spel, Live Casino, 5 Families, Book of Gods, Champions of Rome, Double Dragons, Jackpot Raiders, Lucky Fridays, Marching Legions, Money Train 2, Robin Hood Shifting Riches, Serengeti Kings, Solar King, Solar Queen, Solar Temple, Street Fighter™ II: The World Warrior Slot, Thunderstruck Wild, 100 Bit Dice, Dark Vortex, Kings of Chicago, Slotdice, White Rabbit, Wizard Shop, Jokerizer, Craps, Pearls of India, samt alla "buy feature / köp funktions"-spel = 0%. Ovanstående procentandelar refererar till bidrag mot omsättningskravet.

18.9 Insatser på följande spel räknas ej mot omsättningskravet: 1429 uncharted Seas, 5 Families, Astro Cat Deluxe, Beautiful Bones, Beavis and Butthead, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf Christmas Edition, Blood Suckers, Bloodsuckers II, Bonanza, Book of 99, Book of Gods, Cash Ultimate, Castle Builder, Castle Builder 2, Castle Builder II, Champions of Rome, Coins of Egypt, Cosmic fortune, Dazzle Me, Dead or Alive, Dead or Alive 2, Double Dragons, Eggomatic, Flowers, Forsaken Kingdom, Guns N Roses, Hellcatraz, Jack and the Beanstalk, Jackpot Raiders, Jimi Hendrix, Jokerizer, Jungle Spirit: Call of the Wild, Koi Princess, Lucky Fridays, Marching Legions, Money Train 2, Motörhead, Mythic maiden, Neon Staxx, Reel Rush, Robin Hood Shifting Riches, Scrooge, Secrets of Atlantis, Serengeti Kings, Sky Hunters, Solar King, Solar Queen, Spacewars, Stardust, Starmania, Steam Tower, Street Fighter™ II: The World Warrior Slot, Supernova, Terminator 2, The Invisible Man, The Wish Master, Thunderstruck, Thunderstruck II, Thunderstruck Wild, Tomb Raider, Tomb Raider: Secret of the Sword, Tower Quest, Vikings Video Slot, Village People, Wild Swarm, Wilderland, Wolfpack Pays och progressiva jackpotts (mer info under jackpott-fliken i casinot).

18.10 Insättningar gjorda med Paysafecard kvalificerar inte för välkomstbonusar.

18.11 Max tillåten insats medan välkomstbonusen är aktiverad specifiseras i de särskilda bonusvillkoren för bonusen. Större insatser eller spelande av spel i Grupp D kommer att leda till konfiskering av bonustillgångar och eventuella vinster som härrör från bonusen.

18.12 Supersnabbt förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eventuella bonusar och/eller vinster som erhållits genom bedrägligt beteende, inklusive rätten att neka uttagsförfrågningar om vi misstänker att bonuserbjudandet har missbrukats.

18.13 Om spelaren bryter mot dessa regler eller villkoren i bonuserbjudandet, eller om det finns bevis för att en kund eller en grupp kunder har gjort en rad satsningar som på grund av bonus ökat intäkter elleren garanterar en vinst för kunden, förbehåller Supersnabbt sig rätten, oavsett vad resultatet är, följande: (a) att konfiskera alla medel, (b) att dra av bonusdelen av erbjudandet och avgöra insatserna som korrekta odds, eller (c) att makulera insatser gjorda från välkomstbonusen Supersnabbt förbehåller sig även rätten att vidta rättsliga åtgärder mot kunden eller kunder som är involverade i sådant bedrägligt beteende.

18.14 Riskfritt spel (det vill säga proportionell satsning på olika resultat i samma spel för att skapa "action" utan risk) räknas inte mot omsättningskravet. Exempel på riskfria satsningar inkluderar, men är inte begränsat till, insatser på hemmalaget för att vinna innan avspark och insatser på bortalaget att vinna live under matchen. Spelare som upptäcks vara i konspiration, till exempel att en person satsar på hemmalaget och den andra på bortalaget, kommer att få sina konton permanent stängda och sitt saldo konfiskerat.

18.15 Om en bonus förverkas eller annulleras kommer eventuella vinster som härrör från bonusen att gå förlorade.

18.16 Bonusar är avsedda för att göra spelarens spelupplevelse så behaglig som möjligt och bör användas i enlighet med detta. Supersnabbt förbehåller sig rätten att undersöka en spelares konto när som helst för att säkerställa att all aktivitet ligger inom de godkända riktlinjerna. Om det upptäcks att en spelare har missbrukat välkomstbonusen så förbehåller sig Supersnabbt rätten att avsluta spelarens konto samt konfiskera eventuella vinster som härrör från bonusen.

18.17 Vid misstänkt missbruk eller bedrägeri förbehåller sig Supersnabbt rätten att stänga kontot tills säkerhetsavdelningen har utfört en grundlig utredning av ärendet. Supersnabbts beslut i en eventuell utredning är enhälligt och slutgiltigt. Supersnabbt förbehåller sig rätten att dra av bonus och eventuella vinster som genererats av den samt att konfiskera alla tillgångar på kontot.

18.18 Supersnabbt förbehåller sig rätten att ta bort eventuella vinster som har vunnits genom att bygga upp värdet i en spelautomat med en aktiv bonus, för att sedan aktivera vinsterna med en ny insättning med hjälp av riktiga pengar.

19. Allmänna villkor

19.1 I händelse av att information som inte är korrekt publiceras på hemsidan, kommer Supersnabbt vidta åtgärder för att rätta till och ändra uppgifterna i systemet för att återspegla rätt information. Eventuella vinster som påverkas av publicerad icke-korrekt information kommer revideras utefter de korrekta uppgifterna.

19.2 I händelse av ett misslyckat spel är alla spelares transaktioner alltid noggrant registrerade i vårt system. Vänligen kontakta kundtjänst för frågor om detta. Du når dem via mail på support@Supersnabbt.com

19.3 Vi reserverar oss för rätten att korrigera eller förklara resultat som ogiltiga i efterhand, om spelets resultat orsakades av ett tekniskt fel, bedrägeri från en spelare eller genom felaktig omsättning. Vi reserverar oss för rätten att att återkalla betalningar som har gjorts felaktigt.

19.4 Varje berättigad kund kan efter att ha öppnat ett konto och gjort en framgångsrik insättning till detta spela spel för riktiga pengar.

19.5 Deltagande i Cash Games med riktiga insatser kräver att klienten gör en kontantinsättning till sitt spelkonto som beskrivs nedan.

19.6 De spel och tjänster som erbjuds på hemsidan är endast tillgängliga för spelare inom ramen för nuvarande tekniskt användningsområde. Supersnabbt tillhandahåller ingen garanti för konstant tillgänglighet eller användbarhet av de erbjudna tjänsterna. Supersnabbt tar inget ansvar för konstant tillgänglighet och användbarhet av spelen.

19.7 Supersnabbt åtar sig att leverera stabila tjänster på hemsidan. Supersnabbt tar emellertid inget ansvar för fel, försummelse, avbrott, försenad drift eller överföring, fel på kommunikationslinjen, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, eller ändring av hemsidan eller tjänsterna.

19.8 Supersnabbt är inte ansvarig för problem eller tekniska fel i något telefonnät eller linje, datorsystem, servrar eller leverantörer, hårdvara, programvara, fel på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på internet eller på någon av hemsidorna eller tjänsterna.

19.9 Supersnabbt tar inget ansvar för avbrott i spel eller driftstopp för hemsidan. De är inte ansvariga för några fel som ingår i något spel, och de är inte heller skyldiga att korrigera dessa - Supersnabbt är inte ansvarig för eventuella skador som orsakas som resultat av detta. Vidare tar Supersnabbt inget ansvar för förekomsten av eller skador gjorda av virus eller andra skadande komponenter på hemsidan eller motsvarande servrar, vilket kan leda till skada på användarens dators hård- och mjukvara.

19.10 Supersnabbt är inte ansvarig för skador som orsakats av fel i datainmatning, lagring och bearbetning av data och av ofullständighet och felaktighet i överförd data. I synnerhet förbehåller sig Supersnabbt rätten att korrigera uppenbara misstag vid lagring och bearbetning av resultat (t ex de misstag som relaterar till spelarnas identitet, spel etc.)

19.11 Under inga omständigheter ska Supersnabbt eller någon av dess styrelseledamöter eller anställda vara ansvariga mot kunden för eventuella skador, inklusive men inte begränsat till, indirekta, tillfälliga eller någon form av följdskada, som kan uppkomma utifrån eller i samband med kundens användning av hemsidan eller tjänsterna, inklusive men inte begränsat till kvaliteten, noggrannheten eller nyttan av den information som tillhandahålls.

19.12 Supersnabbt är inte ansvarig för skador av något slag som orsakas av spelarens eller en tredje parts otillbörliga användning av kontot.

19.13 Supersnabbt är inte ansvarig för förlust av vinster som orsakas av spel som avbryts. Om ett avbrutet spel inte slutförs inom 90 dagar ska det avslutas.

19.14 Om användaren bryter mot användarvillkoren för hemsidan ska användaren ersätta Supersnabbt för eventuella krav från tredje part och stå för eventuella förluster, kostnader eller skador som härrör från dessa.

19.15 Ovannämnda ansvarsbegränsning ska tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter i tillämplig jurisdiktion och under inga omständigheter ska Supersnabbts kumulativa ansvar gentemot kunden överstiga det belopp som kunden överfört eller satt in på sitt konto på hemsidan i förhållande till transaktionen som ger upphov till sådant ansvar.

19.16 Om du vill delta i turneringar, vadslagning eller spel på webbplatsen måste du sätta in pengar på ditt konto. Pengarna kan då användas av dig för att placera spel eller spela spel. Ytterligare information om hur du sätter in, tar ut ochöverför pengar finns i vårt Hjälpcenter på hemsidan.

19.17 Du går med på att inte göra några chargebacks, återbetalningar eller på annat sätt avbryta eventuella insättningar till ditt konto och vid en sådan händelse återbetala och kompensera oss för sådana obetalda insättningar inklusive eventuella utgifter som vi ådragit oss för att samla in din insättning.

19.18 Ingen person ska missbruka denna sida för penningtvätt. Supersnabbt kan komma att använda metoder för att på bästa sätt motverka penningtvätt (AML). Supersnabbt förbehåller sig rätten att vägra att göra affärer med, att sluta göra affärer med och att omvända transaktionerna.

19.19 Alla misstänkta eller bedrägliga transaktioner kommer omedelbart rapporteras till de relevanta myndigheterna.

19.20 Om en spelare vinner ett belopp som är lika med (10 000 €) eller mer, genom att använda mjukvaran eller tjänsten, kan spelaren bli ombedd att ge tillstånd till företaget att använda spelarens användarnamn, namn, och/eller porträttera spelaren i media för att fylla företagets marknadsföringsbehov, och för hemsidorna, dock kommer detta ske baserat på spelarens eget gottfinnande.

19.21 Supersnabbt förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, vägra, avbryta tjänsterna och/eller vägra att fördela vinster till någon av någon legitim anledning, inklusive men inte begränsat till: (a) alla tillfällen då Supersnabbt har anledning att tro att en persons aktiviteter på sidan kan vara olagliga; (b) alla tillfällen då Supersnabbt kan drabbas av någon finansiell, reglerande eller ekonomisk nackdel i kraft av någons verksamhet; (c) alla tillfällen då en eller flera transaktioner på hemsidan bedöms ha utförts i strid med detta avtal.

19.22 Supersnabbt förbjuder maskopi mellan spelare och vidtar åtgärder för att förbjuda användning av enheter, som robotar, som kan lura spelet.

19.23 a. Försummelse från spelarens sida är förbjudet på webbplatsen. Kundens beteende bedöms som försummelse av regler och villkor när, men inte endast, kunden: (a) tillhandahåller avsiktligt felaktig eller ofullständig information; (b) försöker manipulera resultatet av spel genom samordnade förfaranden, förändringar av programmet eller på något annat otillbörligt sätt; (c) medvetet orsakar funktionsfel eller fel på webbplatsen för att undergräva det naturliga flödet i spelet, (d) skapar mer än ett konto per person eller bryter mot någon av de andra villkor som nämns i denna text. Denna lista av felbeteenden är inte fullständig. b. Spelaren kommer inte dekompilera eller försöka dekompilera mjukvaran på Supersnabbts hemsida eller utveckla mjukvara som stör den Client-Server-Communication-programvara som används på webbplatsen. c. Användningen av program som underlättar artificiell intelligens är strängt förbjudet. Förbjuden programvara kan innehålla programvara som Supersnabbt anser tillåter spelaren att fuska eller ger en spelare en orättvis fördel när man satsar på webbplatsen. Supersnabbt förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra användningen av sådan programvara av spelare. Om Supersnabbt identifierar eller med god anledning misstänker användning av förbjudna program förbehåller sig Supersnabbt rätten att frysa den relevanta spelarens konto under en period av minst sex (6) månader för att konfiskera eventuella medel på det kontot och/eller ta bort spelaren från Supersnabbts tjänster. d. I händelse av att en kund bryter mot villkoren har Supersnabbt rätt att omedelbart säga upp avtalet med kunden och utesluta hen från vidare användning av webbplatsen. Vidare har Supersnabbt rätt att avbryta och avsluta pågående spel, blockera kunden eller kundens konto med eller utan förvarning och behålla användarens kredit och vinster vunna till följd av regelbrott tills klargörande av situationen.

20. Regler och villkor för Fantasy Sports

20.1 Notera att denna sektion endast är applicerbar om produkten Fantasy Sports erbjuds på sidan i fråga.

20.2 I händelse av att information som inte är korrekt publiceras på hemsidan, kommer Supersnabbt vidta åtgärder för att rätta till och ändra uppgifterna i systemet för att återspegla rätt information. Eventuella vinster som påverkas av publicerad icke-korrekt information kommer revideras utefter de korrekta uppgifterna.

20.3 I händelse av ett misslyckat spel är alla spelares transaktioner alltid noggrant registrerade i vårt system. Vänligen kontakta kundtjänst för frågor om detta. Du når dem via mail på support@Supersnabbt.com.

20.4 Vi reserverar oss för rätten att korrigera eller förklara resultat som ogiltiga i efterhand, om spelets resultat orsakades av ett tekniskt fel, bedrägeri från en spelare eller genom felaktig omsättning. Vi reserverar oss för rätten att att återkalla betalningar som har gjorts felaktigt.

20.5 Varje berättigad kund kan efter att ha öppnat ett konto och gjort en framgångsrik insättning till detta spela spel för riktiga pengar.

20.6 Deltagande i Cash Games med riktiga insatser kräver att klienten gör en kontantinsättning till sitt spelkonto som beskrivs nedan.

20.7 De spel och tjänster som erbjuds på hemsidan är endast tillgängliga för spelare inom ramen för nuvarande tekniskt användningsområde. Supersnabbt tillhandahåller ingen garanti för konstant tillgänglighet eller användbarhet av de erbjudna tjänsterna. Supersnabbt tar inget ansvar för konstant tillgänglighet och användbarhet av spelen.

20.8 Supersnabbt åtar sig att leverera stabila tjänster på hemsidan. Supersnabbt tar emellertid inget ansvar för fel, försummelse, avbrott, försenad drift eller överföring, fel på kommunikationslinjen, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till, eller ändring av hemsidan eller tjänsterna.

20.9 Supersnabbt är inte ansvarig för problem eller tekniska fel i något telefonnät eller linje, datorsystem, servrar eller leverantörer, hårdvara, programvara, fel på grund av tekniska problem eller trafikstockningar på internet eller på någon av hemsidorna eller tjänsterna.

20.10 Supersnabbt tar inget ansvar för avbrott i spel eller driftstopp för hemsidan. De är inte ansvariga för några fel som ingår i något spel, och de är inte heller skyldiga att korrigera dessa - Supersnabbt är inte ansvarig för eventuella skador som orsakas som resultat av detta. Vidare tar Supersnabbt inget ansvar för förekomsten av eller skador gjorda av virus eller andra skadande komponenter på hemsidan eller motsvarande servrar, vilket kan leda till skada på användarens dators hård- och mjukvara.

20.11 Supersnabbt är inte ansvarig för skador som orsakats av fel i datainmatning, lagring och bearbetning av data och av ofullständighet och felaktighet i överförd data. I synnerhet förbehåller sig Supersnabbt rätten att korrigera uppenbara misstag vid lagring och bearbetning av resultat (t ex de misstag som relaterar till spelarnas identitet, spel etc.)

20.12 Under inga omständigheter ska Supersnabbt eller någon av dess styrelseledamöter eller anställda vara ansvariga mot kunden för eventuella skador, inklusive men inte begränsat till, indirekta, tillfälliga eller någon form av följdskada, som kan uppkomma utifrån eller i samband med kundens användning av hemsidan eller tjänsterna, inklusive men inte begränsat till kvaliteten, noggrannheten eller nyttan av den information som tillhandahålls.

20.13 Supersnabbt är inte ansvarig för skador av något slag som orsakas av spelarens eller en tredje parts otillbörliga användning av kontot.

20.14 Supersnabbt är inte ansvarig för förlust av vinster som orsakas av spel som avbryts.

20.15 Om användaren bryter mot användarvillkoren för hemsidan ska användaren ersätta Supersnabbt för eventuella krav från tredje part och stå för eventuella förluster, kostnader eller skador som härrör från dessa.

20.16 Ovannämnda ansvarsbegränsning ska tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter i tillämplig jurisdiktion och under inga omständigheter ska Supersnabbts kumulativa ansvar gentemot kunden överstiga det belopp som kunden överfört eller satt in på sitt konto på hemsidan i förhållande till transaktionen som ger upphov till sådant ansvar.

20.17 Om du vill delta i turneringar, vadslagning eller spel på webbplatsen måste du sätta in pengar på ditt konto. Pengarna kan då användas av dig för att placera spel eller spela spel. Ytterligare information om hur du sätter in, tar ut och överför pengar finns i vårt Hjälpcenter på hemsidan.

20.18 Du går med på att inte göra några chargebacks, återbetalningar eller på annat sätt avbryta eventuella insättningar till ditt konto och vid en sådan händelse återbetala och kompensera oss för sådana obetalda insättningar inklusive eventuella utgifter som vi ådragit oss för att samla in din insättning.

20.19 Ingen person ska missbruka denna sida för penningtvätt. Supersnabbt kan komma att använda metoder för att på bästa sätt motverka penningtvätt (AML). Supersnabbt förbehåller sig rätten att vägra att göra affärer med, att sluta göra affärer med och att omvända transaktionerna.

20.20 Alla misstänkta eller bedrägliga transaktioner kommer omedelbart rapporteras till de relevanta myndigheterna.

20.21 Om en spelare vinner ett belopp som är lika med 100 000 SEK eller mer, genom att använda mjukvaran eller tjänsten, kan spelaren bli ombedd att ge tillstånd till företaget att använda spelarens användarnamn, namn, och/eller porträttera spelaren i media för att fylla företagets marknadsföringsbehov, och för hemsidorna, dock kommer detta ske baserat på spelarens eget gottfinnande.

20.22 Supersnabbt förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, vägra, avbryta tjänsterna och/eller vägra att fördela vinster till någon av någon legitim anledning, inklusive men inte begränsat till: (a) alla tillfällen då Supersnabbt har anledning att tro att en persons aktiviteter på sidan kan vara olagliga; (b) alla tillfällen då Supersnabbt kan drabbas av någon finansiell, reglerande eller ekonomisk nackdel i kraft av någons verksamhet; (c) alla tillfällen då en eller flera transaktioner på hemsidan bedöms ha utförts i strid med detta avtal.

20.23 Supersnabbt förbjuder maskopi mellan spelare och vidtar åtgärder för att förbjuda användning av enheter, som robotar, som kan lura spelet.

20.24 a. Försummelse från spelarens sida är förbjudet på webbplatsen. Kundens beteende bedöms som försummelse av regler och villkor när, men inte endast, kunden: (i) tillhandahåller avsiktligt felaktig eller ofullständig information; (ii) försöker manipulera resultatet av spel genom samordnade förfaranden, förändringar av programmet eller på något annat otillbörligt sätt; (iii) medvetet orsakar funktionsfel eller fel på webbplatsen för att undergräva det naturliga flödet i spelet, (iv) skapar mer än ett konto per person eller bryter mot någon av de andra villkor som nämns i denna text. Denna lista av felbeteenden är inte fullständig. b. Spelaren kommer inte dekompilera eller försöka dekompilera mjukvaran på Supersnabbts hemsida eller utveckla mjukvara som stör den Client-Server-Communication-programvara som används på webbplatsen. c. Användningen av program som underlättar artificiell intelligens är strängt förbjudet. Förbjuden programvara kan innehålla programvara som Supersnabbt anser tillåter spelaren att fuska eller ger en spelare en orättvis fördel när man satsar på webbplatsen. Supersnabbt förbehåller sig rätten att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra användningen av sådan programvara av spelare. Om Supersnabbt identifierar eller med god anledning misstänker användning av förbjudna program förbehåller sig Supersnabbt rätten att frysa den relevanta spelarens konto under en period av minst sex (6) månader för att konfiskera eventuella medel på det kontot och/eller ta bort spelaren från Supersnabbts tjänster. d. I händelse av att en kund bryter mot villkoren har Supersnabbt rätt att omedelbart säga upp avtalet med kunden och utesluta hen från vidare användning av webbplatsen. Vidare har Supersnabbt rätt att avbryta och avsluta pågående spel, blockera kunden eller kundens konto med eller utan förvarning och behålla användarens kredit och vinster vunna till följd av regelbrott tills klargörande av situationen.

21. Regler och villkor för Sportsbook

21.1 Sportsbook tillhandhahålls av: • Soft Construct (Malta) Limited. Soft Construct (Malta) Limited är ett bolag bildat i Malta med huvudkontor på Luxe Pavilion, 2nd level, Diamonds International Building, Portomaso, St Julians, Malta

21.2 Supersnabbt accepterar och erkänner ansvar för transkationer som utförs från och/eller med sportsbook, uteslutande för medel som mottagits, hållits och/eller betalats till och/eller från ett Supersnabbt konto i samband med arrangemang med den tillämpliga sportleverantören.

21.3 För fullständiga Soft Construct regler om Sportsbook, vänligen klicka här.

22. Klagomål

22.1 Supersnabbt är mån om att säkerhetsställa att varje kundupplevelse är positiv och rättvis. Om en kund skulle ha ett klagomål kan han/hon kontakta Supersnabbt på följande sätt: • Skicka ett e-mail till: support@Supersnabbt.com • Kontakta Kundtjänst genom vår Live Chatt-funktion på hemsidan.

22.2 Eventuella krav avseende en transaktion i samband med ett Supersnabbt-konto ska göras till Supersnabbt inom 6 månader efter att transaktionen, betalningen och/eller likviden ägde rum eller borde ha ägt rum. Beroende på omständigheterna från fall till fall kan en längre period övervägas av Supersnabbt, efter eget gottfinnande, förutsatt att klagomålet anses ha gjorts inom en skälig tid i relation till klagomålets natur och omständigheterna i fallet. Annars förbehåller sig Supersnabbt rätten att, efter eget gottfinnande, inte överväga kravet.

22.3 Alla juridiska tvister som avser transaktioner i samband med ett Supersnabbt-konto som inte kan lösas genom Supersnabbt-reglerna, och för vilka ingen skälig lösning kan uppnås med kontohavaren, ska avgöras i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

22.4 I händelse av att en tvist uppstår mellan företaget och kontoinnehavaren så kommer företaget att tillhandahålla ett detaljerat transaktionsregister för medlemmen. Sådan information kommer också att ställas till förfogande för en legitim tredje part (t.ex. en domare eller domstol) om företaget så önskar eller godkänner.

22.5 Vi behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Vår integritetspolicy ingår i dessa regler och villkor, och innehåller detaljer om de typer av information som vi samlar, och vad vi gör med den informationen, som inkluderar vem det kan bli delat med och varför.

22.6 Supersnabbt ska omedelbart utreda klagomål mot sig eller till Licensgivaren av en registrerad spelare med avseende på: 22.6.1 1 driften av ett spel som drivs av Supersnabbt; 22.6.2 Beteendet av ett ombud för Supersnabbt i drift relaterad till ett spel som drivs av Supersnabbt. 22.6.3 Eventuellt mänskligt fel som kan hända under hela verksamheten. Särskilt för att se om ett konto ska stängas eller inte.

22.7 Supersnabbt kommer att informera den klagande eller Licenstagaren om att klagomålet hänvisades till Supersnabbt av Licensgivaren, om resultaten av utredningen inom tjugoen (21) dagar från det att klagomålet ingavs till Supersnabbt.

22.8 Klagomålet måste innehålla tydlig och otvetydig information om klagandens identitet, och ska ge alla relevanta detaljer som gav upphov till klagomålet.

22.9 Om Supersnabbt inte kan avgöra tvisten på ett för kunden tillfredsställande sätt, kan kunden välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) med sitt klagomål, tillsammans med alla relevanta fakta. Efter att kunden mottagit det slutgiltiga beslutet från oss i sitt ärende kan kunden hänvisa klagomålet till ARN genom att göra en anmälan på https://www.arn.se/om-arn/anmalan/.

Adress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm 22.10 Kunden kan även välja att hänvisa klagomålet, tillsammans med all relevant fakta, till Europeiska kommissionens tvistlösning på nätet (ODR - European Online Dispute Resolution). Mer information om detta finns på: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SV.

Spelinspektionen är tillsynsmyndighet för spelbolag med licens att verka på den svenska marknaden. De tillhandahåller spelpaus.se som är det nationella avstängningsregistret där det går att stänga av sig från allt spel hos alla spelbolag i Sverige. www.spelpaus.se

Självtest:

Genom att göra ett självtest då och då ser du hur ditt spelande förändras över tid. Det tar bara några minuter och du får snabbt en indikation på om du skulle ha riskabla spelvanor och en rekommendation på vad du kan göra åt det. Logga in och klicka här för att komma till självtestet.

Kontakt och Hjälp:

Om du skulle ha spelproblem så är du inte ensam. Det är vanligt förekommande och inget att skämmas över. Det finns stora möjligheter till att få hjälp om det skulle behövas. Om du vill tala med någon av våra interna rådgivare för vägledning, så tveka inte att ta en kontakt med vår support. Vi vill även rekommendera nedanstående externa organisationer som finns tillhands för att hjälpa:

Stödlinjen - Erbjuder anonym och kostnadsfri rådgivning till spelare och anhöriga. Stödlinjen har öppet vardagar mellan 09-21 och du når de på telefon 020-819100. Läs mer på deras hemsida www.stodlinjen.se.

Spelberoendes Riksförbund - Är en sammanslutning av föreningar som finns till för individer med spelproblem och deras anhöriga. Läs mer på www.spelberoende.se